info@aartbouman.nl | 055 - 7601111
Products

Monumentenglas

Bij de aanschaf en/of verbouwing van oudere woningen en gebouwen komt het gesprek al gauw op de isolatiewaarde van het aanwezige glas. Meestal vanwege de gezochte mogelijkheden om het comfort in de woning / het gebouw te verhogen en ter gelijker tijd de energiekosten te =reduceren. Waarbij ook nog eens de aanwezige geveluitstraling behouden moet blijven. Het is goed voor u om te weten dat we daarin ook voor u een betrouwbare en deskundige gesprekspartner kunnen zijn! Meerdere panden ( o.a. in de Parken) zijn door ons voorzien van nieuw en sterk (beter) isolatieglas, waarbij het gevelaanzicht behouden blijft en soms weer teruggebracht wordt in de oorspronkelijke staat. Ook de benodigde houtreparatie en/of het vervangen en weer terugbrengen van oude kozijnelementen kunnen we voor u regelen. door nauwe samenwerking met meerdere glasfabrieken kunnen we elk maatwerk aan. De verzamelnaam 'monumentenglas' staat voor een breed scala aan productmogelijkheden. Afhankelijk van de gasvulling en de spouwbreedte zijn er geweldige isolatiewaarden te realiseren ten opzichte van de oude (enkel)glassituatie. Ook met het soort glas kunnen we meerdere mogelijkheden aanbieden. Met name met de mate van de trekking, de zgn. trekstrepen, kunnen we 3 gradaties aanbieden. In onze showroom kunt u de opties komen bekijken. Zo kan de sfeerbepalende spiegeling van het “oude” glas behouden blijven, of weer terug gebracht kan worden. Welk soort er kan worden toegepast word mede bepaald door de glassponningen. De diepte en de hoogte van de sponning zijn hierin bepalende factoren. Daarnaast is de oppervlakte van het raam ook van invloed op de benodigde dikte van het glas vanwege de normen voor windbelasting. Ondanks weinig ruimte in het kozijn, waardoor normaal HR++ glas niet mogelijk is, kunnen we de isolatiewaarde verhogen door de ruimte tussen het glas laten vullen met Kryptongas. Dit verbetert de isolatiewaarde aanzienlijk ten opzichte van Argongas gevuld glas, wat normaalgesproken gebruikt wordt in HR-glas. Kortom heeft u interesse of een serieuze case, laat u gerust informeren en kom langs in onze showroom!

Monumentenglas
Licht getrokken glas; enigszins zichtbaar in de weerspiegelde takken
Zwaar getrokken monumentenglas
Zwaar getrokken monumentenglas. Het beeld is vertekend, goed zichtbaar aan de weerspiegelde auto.
Pyrolitisch gecoat glas
Als er echt geen mogelijkheden zijn voor isolatieglas, hoe dun ook, is er nog een alternatief: pyrolitisch gecoat (gelaagd) glas.
Hier is op het enkelglas een HR-coating aangebracht die de warmte terugkaatst de woning in. De isolatie is minder dan isolatieglas, maar een stuk beter dan gewoon enkelglas. Het nadeel is wel dat de coating aan de binnenkant van het glas kwetsbaar is. Als er met schoonmaken een vuiltje bij komt, kan dit beschadiging veroorzaken.
 
 
Vraag ons naar de beste oplossing voor uw specifieke pand.

Gerealiseerde projecten met dit product