Garantie en klachtenafhandeling

Garantie en Klachtenafhandeling

 

Maatverantwoordelijkheid

Door onze klant opgegeven maten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de klant. In de webshop dienen de glasmaten in milimeters opgegeven te worden. Deze maat is de maakmaat, de omtrekspeling dient u zelf te bepalen en te verrekenen. Controleert u zelf de opgegeven maten goed voor u de bestelling plaatst.

Bij handgesneden producten kan er een kleine maatafwijking zijn van enkele milimeters, zie ook hieronder bij ‘garantie enkelglas’.

Controle na levering

Alle door Aart Bouman of rechtsreeks vanuit de fabrikant geleverde materialen dienen direct na ontvangst/levering gecontroleerd te worden op onjuistheden of beschadigingen en indien niet goed geleverd per e-mail binnen 24-uur gemeld te worden, met levering van bewijsstukken zoals foto’s. Ook voor montage dienen de materialen gecontroleerd te worden. Na montage, plaatsing of verwerking worden klachten op materialen afgewezen. Gevolgschade als vertraging, (extra) arbeidsloon of inzet van materieel etc. worden niet gecompenseerd.

 

Garantie isolatieglas

Op het isolatieglas dat wij leveren zit 10 jaar fabrieksgarantie. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het niet lek mag raken en het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan deze garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door de eigenaar genoemd.

Wanneer zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het defect is ontstaan. Dit kan zijn door:

  • Een productiefout.
  • Een plaatsingsfout.
  • Onvoldoende onderhoud.

Productiefout in de afdichting

Wanneer het om een productiefout gaat die onder de garantievoorwaarden van de beglazing valt, zal de fabrikant kosteloos een nieuwe ruit leveren. De eventuele extra kosten voor het vervangen van de beglazing door de glaszetter of het montagebedrijf worden niet vergoed.

Plaatsingsfout

Als degene die de beglazing heeft geplaatst een fout heeft gemaakt waardoor de beglazing binnen tien jaar defect raakt, is diegene volledig aansprakelijk. Zowel de vervangende beglazing als het plaatsen daarvan komen dan voor zijn rekening. Indien u zelf de beglazing hebt geplaatst zijn dan de kosten geheel voor uw rekening.

Onvoldoende onderhoud en veranderingen

Wanneer onvoldoende onderhoud is gepleegd en dit aanwijsbaar de oorzaak is van schade aan de isolerende beglazing, dan zijn de kosten voor de vervangende beglazing en het plaatsen daarvan voor uw eigen rekening. Ook bij veranderingen of wijzigingen aan de beglazing die de oorzaak zijn van eventuele schade, bent u verantwoordelijk voor alle kosten.

Overige productiefouten isolatieglas

Er kunnen in het productieproces andere fouten ontstaan, die niet altijd direct zichtbaar zijn. Dat kan een luchtbel zijn of bijvoorbeeld vervuiling in de binnenkant in het dubbelglas. Wees hiervan bewust bij de controle op het glas. Deze fouten zijn alleen reden tot reclamatie als ze buiten de toleranties vallen. De toleranties en voorwaarden zijn te vinden in deze brochure. (Bron: Kenniscentrum Glas)

Uitgesloten van garantie

Niet-verticaal geplaatst glas en glas met wienersprossen of kruisroeden vallen nooit onder de garantie.

 

Garantie enkelglas

Enkelglas heeft van zichzelf een groenige tint, vooral zichtbaar aan de randen. Dit is nooit reden tot reclamatie

Voor enkel floatglas tot en met een dikte van 6mm geldt een tolerantie van ca. 2mm. Dit betekent dat de maat van het gesneden glas ca. 2mm meer of minder kan zijn dan door u opgegeven. Bij figuurglas is dit ca. 4mm. Voor floatglas tot en met 12mm dikte is dat ca. 3mm. Zorgt u zelf voor voldoende omtrekspeling.

Bij gekleurd glas kan de kleur iets afwijken van de foto in de webshop. Dit door scherminstellingen en lichtinval. Dit geeft nooit reden voor reclamatie.

Er kunnen in het productieproces andere fouten ontstaan, die niet altijd direct zichtbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld een luchtbelletje zijn. Wees hiervan bewust bij de controle op het glas. Deze fouten zijn alleen reden tot reclamatie als ze buiten de toleranties vallen. De toleranties en voorwaarden zijn te vinden in deze brochure. (Bron: Kenniscentrum Glas)

 

EXTRA INFORMATIE:

 

Hardglas

Breuk

Heel zelden komt het voor dat een geharde ruit spontaan barst.

De oorzaak hiervan is dan een molecuul van nikkelsulfide, dat kristalliseert bij verhitting en zorgt voor spanning in het glas. Meestal gebeurt dit tijdens het hardingsproces in de oven, maar het kan ook nog tot enkele weken daarna voorkomen. Gelukkig komt dit laatste heel zelden voor. Het is echter inherent aan het product en geen reden tot reclamatie. Meestal ontstaat breuk na het leveren door het aantikken van het glas. Kleine beschadigingen aan de rand van het glas kunnen ook enige tijd nadat de schade is ontstaan nog zorgen voor breuk als het glas om wat voor reden dan ook onder spanning komt te staan.

Hardingsvlekken

Door het harden van het glas ontstaat drukspanning in het glas en daardoor kan in de oppervlakte van het glas vertekening zichtbaar worden. Dit verschijnsel is het gevolg van de thermische behandeling en mag niet als gebrek worden aangezien.

Kromtrekken

Door het harden trekt de glasplaat altijd iets krom. Hoe dunner de plaat, hoe meer dat zich voordoet. Ook komt het meer voor als de plaat in verhouding tot de hoogte heel smal is. Ook dit is nooit reden voor reclamatie.

Let op: ga nooit op glas zitten of staan. Ook gehard glas is daar niet tegen bestand. Alleen specifiek als beloopbaar glas genoemd is daarvoor geschikt.

Gelaagd Glas

Gelaagd glas is gelamineerd met folies; Indien de tussenlaag langdurig wordt blootgesteld aan vocht kan er delaminatie optreden. Dit is nooit reden voor reclamatie. U dient de randen van het glas te omkaderen.

Alleen ons gehard gelaagd glas heeft een speciale afwerking en deze kan zonder kaders buiten toegepast worden.

Klachtafhandeling

AartBouman.nl vindt een tevreden klant erg belangrijk. Daarom doen wij onze uiterste best om de bestellingen en je vragen naar tevredenheid af te handelen.
Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Hoe vervelend dit ook is, wij willen dit graag van je weten. Je klacht helpt ons namelijk om onze dienstverlening te verbeteren.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar online@aartbouman.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan brengen wij je daarvan op de hoogte.

Klachten kun je per e-mail of per post aan ons kenbaar maken. Dat kan via online@aartbouman.nl

Of:

Aart Bouman Glas BV

Wilmersdorf 29

7327 AD Apeldoorn

Stel hier je vraag via WhatsApp