Subsidie aanvragen voor HR++ glas of Triple glas?
Het kan met de ISDE!

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Een hele mond vol: investeringssubsidie duurzame energie, afgekort ISDE. Maar waar is deze glas subsidie voor? Wie kan gebruikmaken van de ISDE? Kan ik het ook aanvragen voor een zakelijk pand? 

Hieronder vertellen we wat de ISDE subsidie is en hoe de isolatiesubsidie aangevraagd kan worden voor glas in uw woning.

Investeringssubsidie duurzame energie - Glas subsidie

Heeft u een eigen woning of een zakelijk pand? Én wilt u investeren in energiezuinig wonen of juist een energiezuinig pand? Dan zijn er interessante mogelijkheden binnen de subsidie ISDE.

De subsidie wordt uitgegeven vanuit de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het ministerie wil met deze subsidie de energiebesparing bij woningeigenaren in de particuliere en zakelijke koopsector stimuleren.

Wie kan ISDE subsidie aanvragen?

Sinds 2021 kunnen zowel woningeigenaren als zakelijke gebruikers Investeringssubsidie voor duurzame energie aanvragen. Het gaat om duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen en/ of een aansluiting op een warmtenet. U kunt de subsidie aanvragen als de woning waar het om gaat uw eigendom en tevens hoofdverblijf is.

Goed om te weten voor bij de aanvraag:

  • Particuliere huiseigenaren: subsidie kan achteraf aangevraagd worden.
  • Zakelijke gebruikers: belangrijk om de subsidie vooraf aan te vragen.

Welke glasinvesteringen zijn inbegrepen?

Er zijn enkele verschillen tussen een particulier en een zakelijk gebruiker als het gaat om het aanvragen van een ISDE subsidie. Lees hier meer over de regeling als u particulier de subsidie aan wilt vragen. Wilt u uw historisch monument milieuvriendelijker maken? Vanaf 1 januari 2024 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) toegankelijker voor eigenaren van monumenten. Ontdek hier de details over de vereisten en de bedragen van de subsidie.

Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VvE’s, overheden en particuliere verhuurders) vinden hier meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces.

Benieuwd of u recht heeft op subsidie? 

 

Sinds 2023 mag u al subsidie aanvragen als u één isolatiemaatregel neemt. 

Neemt u binnen 24 maanden nog 1 (of meer) maatregel(en)? En is dit een warmtepomp, zonneboiler en/of isolatiemaatregel? Dan verdubbelt uw subsidiebedrag voor de isolatiemaatregel(en). Let op: u heeft alleen recht op de verdubbeling als u binnen 24 maanden de subsidie aanvraagt van de 2e (of meer) maatregel(en). De 24 maanden gaan in op het moment dat u de 1e maatregel heeft laten uitvoeren.

Belangrijkste voorwaarden:

  • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
  • De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K en voor Tripleglas maximaal 0,7 W/m²K. =>Voor monumenten geldt een maximale U-waarde van 3.0 W/m²K voor glas dat vanaf 1 januari 2024 is aangebracht.
  • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor HR++ glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wordt de laatste aanvraag afgewezen. U kunt dan beter voor alle glasmaatregelen die u binnen 24 maanden neemt subsidie aanvragen in één aanvraag. De aanvraag moet u dan wel binnen 24 maanden na installatie van de eerste glasmaatregel indienen.
  • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet
  • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.  Vanaf 2023 tellen de kozijnen mee in de oppervlakte. Het totaal wordt afgerond naar hele meters voor wat betreft het subsidiebedrag. => Voor monumenten is dit sinds 1 januari 2024 minimaal 3m².

Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het HR++ glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen.

Een zakelijke gebruiker kan subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, zonnepanelen en/ of windturbine.

Benieuwd of u recht heeft op deze subsidie? 

Hoe vraag ik ISDE aan?

ISDE kan aangevraagd worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): ISDE aanvragen.

Gaat u een ISDE aanvragen, dan is goed om de volgende informatie bij de hand te houden:

Als het gaat om een energiebesparende maatregel is de volgende informatie belangrijk:

Dan is het belangrijk dat er ten minste één foto per energiebesparende isolatie maatregel wordt genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het bouwbedrijf. Hierop goed zichtbaar de naam, merk, soort en dikte van het isolatiemateriaal.

Als het gaat om isolatie met betrekking tot glas, dan geldt het volgende:

Voor HR++ Glas

Meer weten over dubbelglas? 

Voor triple glas

Meer weten over triple glas?

Wilt u meer weten over de Investeringssubsidie duurzame energie? Weten wat het u oplevert? Lees meer op de website van de Rijksoverheid. Direct berekenen hoeveel subsidie u kunt verwachten als woningeigenaar? Gebruik hier de rekentool! 

Heeft u extra financiële middelen nodig?

Wilt u dubbelglas, HR++ glas of Triple glas laten plaatsen en heeft u daarvoor extra financiële middelen nodig? Het Nationaal Energiebesparingsfonds geeft u dan de mogelijkheid om een energiebespaarlening met een speciale rente af te sluiten. Deze lening is speciaal bedoeld om energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt en de hoogte van het te lenen bedrag? Ga naar www.warmtefonds.nl.

Bekijk ook onze andere blogs voor meer nuttige informatie en handige producten!

Stel hier je vraag via WhatsApp