Onderhoud Ducoton roosters

Onderhoudsinstructies

Ventileren met Duco: een gezonde binnenlucht in uw woning

Uw woning is voorzien van Duco ventilatieroosters voor het toevoeren van verse lucht, of van een Duco ventilatiesysteem dat zorgt voor toevoer van verse lucht via ventilatieroosters en afvoer van vervuilde lucht en vocht via een afvoerventilator. De luchttoevoer en –afvoer worden in dat geval gestuurd door sensoren op basis van de luchtkwaliteit en/of de relatieve vochtigheid.

Ventileren ≠ Verluchten

Ventileren is noodzakelijk voor de gezondheid van u en uw woning. U kunt af en toe een raam openen, maar dat is niet voldoende. Even luchten is niet hetzelfde als ventileren. Een half uur na het sluiten van het raam is de frisse lucht verdwenen en hopen vocht en vervuilende stoffen zich weer op. Laat u uw ramen continu open staan, dan leidt dit tot onnodig energieverlies. Het kan bovendien inregenen en insecten hebben vrij toegang. En er is kans op inbraak.

Alleen 24 uur per dag ventileren met verse lucht zorgt voor een gezond binnenklimaat. Het is de beste manier om geuren, vocht en schadelijke stoffen af te voeren. Zo krijgt schimmelvorming geen kans en kunnen klachten als gevolg van allergieën voorkomen worden.

Waarom moet ik mijn ventilatiesysteem onderhouden?

Duco producten zijn bijzonder onderhoudsarm. De componenten van Duco producten vragen m.a.w. bijzonder weinig onderhoud. Voor een goede werking en een optimale luchtkwaliteit en energiebesparing van Duco luchttoevoerroosters en van de componenten van een Duco ventilatiesysteem is echter een minimum aan onderhoud aanbevolen. Het niet onderhouden kan immers het niet of slecht functioneren van het rooster, een component of het systeem tot gevolg hebben. Bovendien vallen klachten als gevolg van het slecht of niet onderhouden van het luchttoevoerrooster, het component of het systeem buiten de garantieverklaring.

Wie moet voor het onderhoud zorgen?

Onderhoud van de installatie van een Duco ventilatiesysteem moet door een erkende installateur worden gedaan. Zelf kunt u zorgen voor het reinigen van de luchttoevoerroosters en eventueel de componenten van het ventilatiesysteem.

I. De luchttoevoerroosters
Luchttoevoerroosters kunnen zeer eenvoudig en snel schoongemaakt worden.
Hoe vaak moet ik mijn luchttoevoerroosters schoonmaken?
Hoe reinig ik mijn luchttoevoerroosters?

Een rooster wordt het best met water en zeep (bv. een allesreiniger) gereinigd. Het gebruik van schuurmiddelen (bv. schuurpapier) en agressieve reinigingsmiddelen (bv. solventen of ammoniak) wordt sterk afgeraden. Het binnenmechanisme wordt het best uitgeblazen of gereinigd met een stofzuiger of kwast.

Afhankelijk van het type rooster gaat u als volgt te werk:

1. Ventilatieroosters met afneembaar insectenwerend binnenrooster
2. Ventilatieroosters met niet-afneembaar insectenwerend binnenrooster
3. Ventilatieroosters met geïntegreerde pollenfilter

4. Ventilatierooster met geïntegreerd zonweringdoek

II. De afvoerroosters

In de keuken, de badkamer en het toilet wordt de lucht via afvoerroosters afgezogen. Dit zijn doorgaans ventielen die in het plafond zijn verwerkt. Reinig het ventiel met een natte doek zodra u vervuiling vaststelt.

Wilt u het bestand als PDF bekijken? Klik dan hier
Stel hier je vraag via WhatsApp